1)ایده باران چیست؟

وبسایتی برای ارائه ایده های متنوع و همچنین بحث پیرامون ایده ها.

2)چه نوع ایده هایی مطرح میشود؟

ایده هایی برای کسب و کار،کسب درامد،داستان نویسی،فیلمنامه،افزایش فروش،تبلیغات،ساخت اپلیکیشن و …

3)خدمات سایت رایگان است؟

عضویت اولیه سایت رایگان میباشد اما برای استفاده از تمامی خدمات و ایده های ویژه لازم است مشترک ویژه سایت شوید.