تیم برنامه نویسی ایده باران امادگی دارد تا تمامی پروژه ها و ایده های شما را عملی نماید.

در صورتی که ایده جدیدی برای راه اندازی وبسایت دارید و یا طرحی برای اپ موبایل ذهن شما را درگیر کرده است میتوانید با گروه ایده باران تماس بگیرید.

 ایده باران این امادگی را دارد که ایده های ناب شما را به بهترین شکل ممکن اجرایی نماید.

ایده های شما بزرگترین سرمایه شما هستند پس انها را جدی بگیرید!