ایده باران اولین گروه تخصصی ارائه دهنده ایده و تیم سازی برای اجرای ایده ها در ایران می باشد.این مجموعه به عنوان یک سازمان دانش بنیان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است و در موضوعات زیر فعالیت می کند:

 

ارائه ایده برای راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی

تیم سازی و استفاده از پتانسیل نیروهای نخبه در جهت اجرای ایده ها

سرمایه گذاری در ایده ها و طرح های کسب و کار

برگزاری همایش های مرتبط با کارآفرینی

 

اگر شما ایده جدیدی دارید و یا به دنبال ایده و کارآفرینی هستید از طریق گزینه زیر ایده بارانی شوید.