اشنایی با تکنیکها و روش های مصاحبه استخدامی

اشنایی با تکنیکها و روش های مصاحبه استخدامی

اشنایی با تکنیکها و روش های مصاحبه استخدامی

مدیران برجسته جهان نقش کارکنان را در موفقیت یک مجموعه بسیار مهم میدانند.در کتابهای متخصصان موفقیت از جمله برایان تریسی بارها به مقوله انتخاب کارکنان اشاره شده است.

برای این که کسب وکار شما به بهترین نحو پیش برود می بایست بهترینها را انتخاب نمایید و برای این انتخاب باید با روش های اصولی انتخاب بهترینها اشنا شوید.

۱ ـ مصاحبه غیرهدایتی
در این نوع مصاحبه هیچ چارچوب ویژه ای برای اجرای مصاحبه وجود ندارد. مصاحبه گر مختار است موضوع بحث را به هر سویی بکشاند و سؤالاتی از مصاحبه شونده بنماید. در این شیوه مصاحبه گر ،نکات مورد نظر را،همچنانکه مصاحبه پیش می رود ،انتخاب می نماید.
۲ ـ  مصاحبه ساختاری
در این نوع مصاحبه ، همانند مصاحبه های الگودار سؤالات از قبل تعیین می شوند،ولی پرسشها بیشتر درباره شغل و حرفه فرد  میباشند . در این نوع مصاحبه ،پاسخهای قابل قبول شناسایی شده و از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.
۳ ـ  مصاحبه های سری یا مرحله ای
در این نوع مصاحبه چند نفر مصاحبه گر وجود دارد که هر کدام بر اساس نظرات خود پرسشهایی از مصاحبه شونده می پرسند . شکل رسمی تر این مصاحبه ، مصاحبه سری میباشد. متقاضی شغل توسط افراد متعددی مصاحبه می شود و هر مصاحبه گر براساس یک فرم استاندارد ،‌ متقاضی را مورد ارزشیابی قرار می دهد و با توجه به مجموع نمرات به دست آمده ، تصمیم گیری میشود.
اشنایی با تکنیکها و روش های مصاحبه استخدامی

اشنایی با تکنیکها و روش های مصاحبه استخدامی

۴ – مصاحبه گروهی
در این شیوه ، متقاضی شغل توسط گروهی مصاحبه گر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش مصاحبه گران مختارند براساس پاسخهای افراد مصاحبه شونده ،سؤالات جدیدی را مطرح نمایند. بنابراین میتوان پاسخهای عمیقتر و پرمعنی تری نسبت به مصاحبه های یک نفره به دست آورد . نوع دیگر این روش،مصاحبه دسته جمعی به صورت همزمان با متقاضیان شغل می باشد . در این شیوه ،مصاحبه گر  مسأله ای را مطرح می کند و از کارجویان میخواهد که آنرا حل کنند .او خود را کنار کشیده و به مشاهده افراد می پردازد که کدامیک از مصاحبه شوندگان در پاسخگویی رهبری مصاحبه شوندگان را به دست میگیرد و به کارگروهی سازمان و انسجام می بخشد.
۵- مصاحبه تحت فشار

معمولات توصیه میگردد که در هنگام مصاحبه با ایجاد جوی مناسب ،اضطراب و نگرانی مصاحبه شونده کاهش داده شود ولی در نوعی مصاحبه که مصاحبه تحت فشار خوانده شده است، عمدا وضعیت دشواری را برای فرد مصاحبه شونده به وجود می آورند تا میزان تحمل فرد و چگونگی عکس العمل وی را در مقابل فشار بسنجند. برای مثال مصاحبه کننده ممکن است مصاحبه ای را که در جوی دوستانه انجام می گیرد ناگهان قطع کند و به مصاحبه شونده اعلام نماید که حائز شرایط نیست و نمی توان او را استخدام کرد و ادامه مصاحبه بی فایده است. نوع مشاغلی که کارجویان را از راه مصاحبه همراه با فشار عصبی بر می گزینند مشاغلی است که در آنها حفظ آرامش شاغل در زیر فشار کار بسایر مهم است. در مصاحبه همراه با فشار عصبی، کارجو را می توان از روی عمد آزار داد ، پریشان یا دلسرد کرد تا واکنشهای وی آشکار شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *