ایدهدریافت ایده توسط ایده باران در دو مرحله صورت می گیرد.در مرحله اول عنوان و یک توضیح کوتاه از طریق فرم زیر برای گروه ارسال نمایید.پس از تایید اولیه,در قالب قرارداد,طرح دریافت شده و مقدمات همکاری آغاز می شود.

 

برای موارد زیر شما می توانید توضیحات اولیه ایده خود را برای ایده باران ارسال نمایید:

  1. فروش و واگذاری ایده و اختراع
  2. نیازمند مشاوره گروه و تیم سازی برای اجرای ایده ها

توجه نمایید که در این بخش تنها عنوان ایده و یک توضیح یک خطی به شکلی که ایده شما لو نرود ارسال نمایید.گروه موارد را بررسی کرده و شما را راهنمایی می کند.

 

 

[new-idea]